Slovník pojmů

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka:úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se mění ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. Realitní kancelář LEXXUS spolupracuje se zkušenými hypotečními brokery, kteří Vám zajistí snadné financování Vaší nemovitosti. Více zde.

Činžovní dům

Dům, ve kterém je více bytových, případně nebytových jednotek, které využívají klienti k bydlení a za které platí majiteli nájem. Služby, které poskytujeme majitelům při pronájmu bytů, či rodinných domů naleznete zde.

Developer

Osoba/ společnost, která zakoupí pozemek, na němž postaví stavební projekt určený k následnému prodeji. Zde si můžete prohlédnout naší aktuální nabídku nových developerských projektů k prodeji.

Energetický štítek

Jedná se o označení budov, které vyjadřuje jejich energetickou náročnost. Více o problematice průkazů energetické náročnosti / energetických štítcích si přečtěte zde.

Exkluzivní mandát

Exkluzivním mandátem rozumíme spolupráci pouze s jednou realitní kanceláří.

Home staging

Příprava domu nebo bytu k profesionální prezentaci za účelem prodeje nebo pronájmu nemovitosti, která se těmito přípravami stává zajímavější pro co nejširší okruh zájemců.

Hrubá stavba

Surová stavba nemovitosti bez estetických úprav - zjednodušeně: základy, připojení IS, nosné zdi, příčky, střecha.

Hypoteční broker

Hypoteční broker je společnost licencovaná bankovními domy ke zprostředkování prodeje hypotečních produktů. Její hlavní předností je úspora času a peněz pro klienta - standardně je schopna nabídnout několik produktů různých bankovních domů a vybrat pro klienta/nemovitost ten nejvhodnější. Realitní kancelář LEXXUS spolupracuje se zkušenými profesionály v této oblasti. Více informací o finančních službách najdete zde.

Jistotní účet

Jistotní běžný účet poskytuje zvýšenou bezpečnost při nákupu či prodeji nemovitosti, jak pro stranu kupující, tak pro stranu prodávající.

Katastr nemovitostí

Úřad spravující veškerá data o nemovitostech a jejich majitelích.

Kauce

Vratná, případně nevratná záloha, kterou klient skládá majiteli nemovitosti při podpisu smlouvy o jejím pronájmu. Slouží především jako garance v případě poškození vybavení nemovitosti nájemcem, případně doplacení neuhrazeného nájmu. Naší aktuální nabídku nemovitostí k pronájmu naleznete zde.

Kolaudace

Úřední postup, který je proveden před užíváním právě dokončené stavby. Pokud stavbu nelze postavit pouze na tzv. ohlášení stavebnímu úřadu, je nutný k užívání stavby tzv. kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu.

List vlastnictví

List vlastnictví neboli výpis z katastru nemovitostí je soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci a slouží k potvrzení tohoto vlastnictví.

Mezanin

Mezipatro, někdy také nazýváno zvýšené přízemí.

Mezonet

Byt rozkládající se na více než jednom patře.

Nabývací titul

Nabývacím titulem se rozumí listina, která prokazuje vlastnictví nemovitosti - např. kupní smlouva. Při prodeji nemovitosti zajišťujeme kompletní právní servis - více o našich službách se dozvíte zde.

Neexkluzivní mandát

Neexkluzivním mandátem rozumíme spolupráci vlastníka nemovitosti s více než jednou realitní kanceláří.

Novostavba

Za novostavbu lze považovat nemovitost právě dokončenou nebo postavenou v posledních několika letech. Aktuální nabídku našich novostaveb k prodeji si můžete prohlédnout zde.

Notářská úschova

Notářská úschova slouží k bezpečnému uložení financí určených ke koupi nemovitosti. Výhodou ujednání notářské úschovy je, že prodávající nenese riziko, že by nedostal své peníze za nemovitost a kupující naopak neriskuje předání kupní ceny před zápisem vlastnických práv k nemovitosti do katastru nemovitostí.

Parcela

Parcela je pozemek, který má určenou polohu, velikost, hranice, své vlastní parcelní číslo a je evidován v katastru nemovitostí. Naší aktuální nabídku pozemků najdete zde.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je dokument, který podepisuje kupující a současný majitel nemovitosti. Rezervační smlouva definuje základní parametry budoucí transakce a také dobu, po kterou nesmí majitel nabízet nemovitost dalším zájemcům do doby, než kupující a majitel uzavřou smlouvu kupní, případně smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Realitní kancelář LEXXUS poskytuje svým klientům kompletní právní servis - více informací o našich službách najdete zde.

Rezidenční trh

Trh s nemovitostmi určenými k bydlení. Ve většině případů se vztahuje ke konkrétní lokalitě (Praha, Česká republika apod.). Aktuální zprávy z pražského rezidenčního trhu naleznete zde.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Jedná se o běžný druh smlouvy, který se uzavírá většinou při koupi nemovitosti, která se teprve staví, nebo v případě dokončené stavby, kterou chce kupující financovat hypotečním úvěrem a bance zatím nemůže doložit kupní smlouvu. Zajištění právního servisu je pro nás samozřejmostí, více o našich službách se dozvíte zde.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Věcná břemena jsou zapsaná na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Zástava

Jedná se o nemovitost, na kterou se vztahuje tzv. zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí. Věřitel (většinou banka) nechává toto zástavní právo k nemovitosti zapsat pro případ, že by kupující řádně nesplácel svůj úvěr. Výše zástavy závisí na ceně nemovitosti a výši poskytnutého hypotečního úvěru. Více informací o možnostech financování koupě Vaší nemovitosti najdete zde.

Zástavní smlouva

Dohoda mezi věřitelem (bankou) a kupujícím nemovitosti o zřízení zástavního práva k dané nemovitosti a jeho zapsání na katastru nemovitostí. Realitní kancelář LEXXUS spolupracuje s profesionálními hypotečními brokery, kteří Vám se zajištěním financování ochotně pomohou - více informací zde.

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouva mezi realitní kanceláří a majitelem nemovitosti, na základě které realitní kancelář poskytuje své služby - tedy především vyhledá vhodného klienta pro koupi případně pronájem dané nemovitosti. Více o našich službách se dozvíte zde.